Việt Nhơn

Việt Nhơn

Việt Nhơn

Việt Nhơn

Việt Nhơn
Việt Nhơn

Loại phòng

Ưu đãi

Dịch vụ

Quality Standard Rooms 1

Vip Room

Quality Standard Rooms 2

Airport

Quality Standard Rooms 1

Khách sạn SEPIA cung cấp nhiều lựa chọn ăn uống và giải khát cho khách và người dân địa phương. Từ các món ăn quốc tế và đặc sản địa phương được phục vụ tại nhà hàng SEPIA đến các loại cocktail và đồ uống sáng tạo được phục vụ tại Bar.

Quality Standard Rooms 2

Khách sạn SEPIA cung cấp nhiều lựa chọn ăn uống và giải khát cho khách và người dân địa phương. Từ các món ăn quốc tế và đặc sản địa phương được phục vụ tại nhà hàng SEPIA đến các loại cocktail và đồ uống sáng tạo được phục vụ tại Bar.

Thương hiệu